Publications by Jaroslav Valenta

  1. J. Valenta, F. Honda, M. Vališka, P. Opletal, J. Kaštil, M. Míšek, M. Diviš, L. Sandratskii, J. Prchal, V. Sechovský
    Antiferromagnetism and phase transitions in noncentrosymmetric
    Phys. Rev. B 97, 144423 (2018)
  2. J. Kaštil, M. Míšek, J. Kamarád, Z. Arnold, K. Vlášková, J. Prchal, M. Diviš, P. Doležal, J. Prokleška, J. Valenta, J. Fikáček, A. Rudajevová, D. Kriegner
    Properties of the divalent-Yb compound YbAu2Si2 under extreme conditions
    Physica B 505, 41 (2017)