Publications by G Nénert

  1. J. Pospíšil, G. Nénert, S. Miyashita, H. Kitazawa, Y. Skourski, M. Diviš, J. Prokleška, V. Sechovský
    Complex magnetic phase diagram of a geometrically frustrated Sm lattice: Magnetometry and neutron diffraction study of SmPd Al
    Phys. Rev. B 87, 214405 (2013)