Publications by M Kratochvílová

 1. J. Valenta, M. Kratochvílová, M. Míšek, K. Carva, J. Kaštil, P. Doležal, P. Opletal, P. Čermák, P. Proschek, K. Uhlířová, J. Prchal, M. J. Coak, S. Son, J. Park, V. Sechovský
  Pressure-induced large increase of Curie temperature of the van der Waals ferromagnet
  Phys. Rev. B 103, 054424 (2021)
 2. A. Bartha, M. Kratochvílová, M. Dušek, M. Diviš, J. Custers, V. Sechovský
  Single crystal study of layered UnRhIn3n+2 materials: Case of the novel U2RhIn8 compound
  J. Magn. Magn. Mater. 381, 310 (2015)
 3. M. Kratochvílová, A. Bartha, M. Diviš, J. Zubáč, V. Sechovský, P. Javorský
  Anisotropic magnetic properties of RE2CoIn8 (RE=Pr, Nd, Dy) compounds
  Physica B 444, 65 (2014)
 4. P. Čermák, M. Diviš, M. Kratochvílová, P. Javorský
  Specific heat study of R2RhIn8 (R=Y, La, Lu) compounds
  Sol. State Comm. 163, 55 (2013)
 5. J. Pospíšil, M. Kratochvílová, M. Diviš, J. Prokleška, J. Kalbáčová-Vejpravová, V. Sechovský
  YPd2Al3—A new superconducting compound
  J. All. Comp. 509, 1401 (2011)
 6. J. Pospíšil, M. Kratochvílová, J. Prokleška, M. Diviš, V. Sechovský
  Samarium magnetism studied on single crystal
  Phys. Rev. B 81, 024413 (2010)