Publications by R Tarasenko

  1. V. Tkáč, K. Výborný, V. Komanický, J. Warmuth, M. Michiardi, A. Ngankeu, M. Vondráček, R. Tarasenko, M. Vališka, V. Stetsovych, K. Carva, I. Garate, M. Bianchi, J. Wiebe, V. Holý, P. Hofmann, G. Springholz, V. Sechovský, J. Honolka
    Influence of an Anomalous Temperature Dependence of the Phase Coherence Length on the Conductivity of Magnetic Topological Insulators
    Phys. Rev. Lett. 123, 036406 (2019)
  2. R. Tarasenko, M. Vališka, M. Vondráček, K. Horáková, V. Tkáč, K. Carva, P. Baláž, V. Holý, G. Springholz, V. Sechovský, J. Honolka
    Magnetic and structural properties of Mn-doped Bi2Se3 topological insulators
    Physica B 481, 262 (2016)